La elevene finne kunstneren i seg!

Kunstfyret er et pilotprosjekt som har basis i Kunnskpasløftet. Undervisningen foregår på øya Fyrsteilene i Oslofjorden (Steilene fyr) og varer én skoledag. Kunstfyret fremmer med en kunstnerisk vinkling friluftskultur, natur, kulturhistorie og kunnskap om Oslofjorden. Elevene får være kreative, bruke ulike kunstneriske verktøy og materialer, og gis mulighet til å reflektere og uttrykke seg gjennom fantasi og skaperglede.

Kunstfyret er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd og Billedkunstner / pedagog Tony Jon Larsson, med målsetting om å bruke kunst og kultur til å stimulere barn og unge / allmenheten, til større forståelse for naturen og Oslofjorden. Gjennom kunstnerisk kreativitet og formidling, sette fokus på Fyrsteilene sin historie, naturens mangfold og sårbarhet – vise  viktigheten av å verne naturen, dyrelivet og fjorden.