Kunst- og kulturformidling til barn og unge i Akershus fylke. Et samarbeid mellom billedkunstner Tony Jon Larsson og Oslofjordens Friluftsråd. Støttet av, og i samarbeid med: Akershus Fylkeskommune, Kultur Akershus, Norsk Kulturråd. Inkludert som prosjekt i ”Den kulturelle skolesekken” fra 2004.

Et formidlingsprosjekt som arbeider med visuell kunst, stedsforståelse og stedsidentitet. Prosjektet inneholder kunstnermøte med billedkunstner og beboer på steilene fyr, Tony Jon Larsson. Gjennom møte med hans stedsrelaterte kunstprosjekter knyttet til foto og maleri, vil elevene få et innblikk i samtidskunst knyttet til naturen og det å bo på fyret. Hvordan preger stedet og naturen kunsten, og hvordan blir han påvirket av stedet?

 

Målet med prosjektet

  • Stimulere “Det undrende menneske”
  • Bevisstgjøring omkring stedsidentitet/stedsanalyse
  • Møte med kulturarv/kystkultur/fyrhistorie
  • Innblikk i prosesser og inspirasjon til en kunstners arbeid
  • Møte samtidskunst gjennom en kunstutstilling
  • Egenaktivitet med tegning og maling – bearbeide og reflektere visuelt
  • Utvikle og inspirere barn og unge til kunnskap og innsikt i naturen og Oslofjorden, skape empati og forståelse for viktigheten av bærekraftig samhandling med natur og dyreliv

Elevene har også mulighet til å jobbe digitalt med photoshop i et eget datarom, og vi har også jobbet tre-dimensjonalt og tverrfaglig med skulpturprosjekt.

Historien om fyret

Et av båthusene er innredet som multimediarom hvor det holdes ulike foredrag inkludert historien om fyret. Formidlingen skjer gjennom muntlig overlevering sammen med foto som Tony Jon Larsson har samlet, samt intervjuer av tidligere ansatte og beboere på fyret.

 

Norge – brasil

Prosjektet har stor overføringsverdi, og ble i 2009 valgt ut til et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Brasil. Kunstfyret samarbeidet da med museet for samtidskunst i Rio De Janeiro. I 2009 besøkte ansatte fra Museet Kunstfyret, og samme år dro Kunstfyret sammen med komponist Bjarne Kvinsland til Rio for å arbeide med barn fra slumområder. Prosjektet ble støttet av Akershus Fylkeskommune, og finansiert via det Norske Utenriksdepartementet. Prosjektet varte i tre år.