Kunstneren på fyret

«For meg har møtet og oppholdet på øya, alltid vært forbundet med undring, observasjon og refleksjon rundt historie, natur, livets bevegelser og min egen eksistens og tid. Øya har en mystikk, identitet og tilstedeværelse, som det har vært viktig for meg å prøve å formidle til barn og unge. Fyret er et flott sted for eksistensielle undringer og tanker. Det historiske ekko, som fyr-stasjonen har, forsterkes gjennom muntlig overlevering, og historiefortelling. Jeg definerer prosjektet, som en del av min kunstneriske praksis, og som en del av det utvidete kunstbegrep»

«En viktig målsetting med formidlingen og prosjektet, er å gi elevene opplevelse, styrke deres mulighet for innlevelse og undring – og gjennom veiledning, la dem selv bearbeide opplevelsene gjennom kunst. Jeg bruker min egen kunst, som veiledning og innledning til hvordan samtidskunst kan fremtre, og hvordan bildene har blitt laget. Hos elevene vil jeg fremme fantasi og skaperkraft gjennom bruk av abstraksjon i deres egne arbeider. Det finnes ingen fasit, bare individuelle tolkninger»

Tony Jon Larsson er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, og er videreutdannet som kunstpedagog ved høyskolen i Oslo. Han ble ansatt som tilsynsvakt på fyret, av Oslofjorden Friluftsråd i 2000. Han er ansvarlig for drift og tilsyn av fyret, samt oppsyn og tilrettelegger for Kystleden på fyret. Klikk her for å komme inn på Kystledens hjemmside.